Lokala regler

Lokala regler

1. Vattenhinder (Regel 26)
Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.
2. Onormala markförhållanden och mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
Skador i bunker förorsakade av regn eller bevattningsanläggning betraktas som MUA.
3. Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
4. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Grön-vita plattor (nybörjartee), avståndsmarkeringar samt röda och gula plattor som används som vattenhinder markering är oflyttbara hindrande föremål.
Unga träd med stödpinne betraktas som oflyttbart hindrande föremål.
5. Organisk del av banan (Regel 13-1)
Ledningsstolpar på hål 4, 8 och 9 räknas som en organisk del av banan.
6. Boll träffar kraftledning (Regel 20-5)
Om en boll träffar kraftledningstrådar på hål 4,8 och 9 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades.  Regel 20-5 är tillämplig.
7. Boll på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 förändras enligt:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkören oavsiktligt flyttas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning. Bollen eller bollmarkören måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel gäller endast när spelarens boll eller bollmarkör ligger på green och förflyttningen är oavsiktlig.
Notering:
Om det är konstaterat att spelarens boll på green flyttats av vind, vatten eller annan naturlig orsak ska bollen spelas från sitt nya läge. En bollmarkör som flyttats av samma orsak ska återplaceras.
8. Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare om inget annat anges för en specifik tävling. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare eller annan multifunktionell apparat (t.ex. smartphone) för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.
9. PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag
Lokala bestämmelser
Nedslagsmärken ska repareras innan greenen lämnas. Uppslagen torvs skall återplaceras.
Bunkerkrattor ska ligga i bunkern. Banpersonal i arbete har alltid företräde på banan.

Visste du att:

I medeltal görs 8 nedslagsmärken på green per runda.
Om man antar att bara 80 rundor spelas varje dag på banan så tar greenerna emot 640 nedslagsmärken per dag. Det blir 19200 per månad eller 115200 per år.
Du kan bara föreställa dig hur det är att putta under sådana förhållanden.

Laga dina nedslagsmärken !