Kallelse vårårsmöte

Wattholma GK kallar härmed till Vårårsmöte den 20 april kl. 19:00 i Vattholmaskolans matsal. 

På agendan står bl.a. verksamhetsberättelse samt årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Motioner till styrelsen lämnas senast 02 april.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens hemsida senast 10 april.

Klubben bjuder på fika.
 
Välkomna!

Senaste inläggen

Bloggarkiv