KLUBBEN MED DE LÄGSTA MEDLEMSAVGIFTERNA?


Du får mycket för pengarna genom att vara medlem i Wattholma GK. Vi erbjuder olika medlemskap som presenteras till höger. Är du dessutom ny medlem eller hemvändare som inte varit medlem två år tidigare, har vi ett riktigt bra erbjudande. Även för dig som är nybörjare har vi ett bra erbjudande.

Vi  har ett övningsområde med puttingsgreen och en drivingrange för att träna på och en mycket vacker bana på bägge sidor om Fyrisån.

Medlemskapet innefattar: 
-Medlemskap i Wattholma golfklubb med fritt spel under 2019 (ej greenfeemedlem)
-SGF-anslutning
-SGF:s medlemsförsäkring 
-Tidningen Svensk Golf

Medlemsformer och priser 2019
 

Senior 26-64 år 4 000 kr
Pensionär 65-74 år 3 600 kr
Senior 22-25 år 2 500 kr
Senior 75 år + 2 500 kr
Student 2 500 kr
Junior 19-21 år 1 700 kr
Junior 13-18 år    700 kr
Knatte    700 kr
Greenfeemedlem
(inkl 2 greenfeecheckar)
1 200 kr

ERBJUDANDE 1. Introduktionspris/hemvändarpris

Seniorer och pensionärer blir medlemmar till en årsavgift för endast 2 800 kr, med samma förmåner som övriga medlemmar.
Gäller för dig som inte varit medlem i klubben under 2017 och 2018 och endast första året. 

ERBJUDANDE 2. Nybörjare

Är du nybörjare, oavsett ålder, får du gratis utbildning i medlemskapet. Gäller för alla medlemsformer utom greenfeemedlemskap.
Läs mer under fliken Utbildning.

ERBJUDANDE 3. Senior +75

På Vårårsmötet 2018 beslutades införa en ny medlemskategori. Som ett led avseende friskvård för äldre personer ser Wattholma GK gärna att dessa kan fortsätta med golfen långt upp i åldrarna. Därför införs denna nya nivå på medlemskap från 75 år, med en årsavgift om 2 500 kr.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

Fyll i nedanstående formulär med namn, adress, telefon, epost och golf-id. Är du helt ny medlem och inte har något golf-id än ska du givetvis bortse från den delen i ansökan. I januari kommer alla medlemmar få en påminnelse om avgifterna med epost eller brev. Observera att inga inbetalningskort skickas ut, varför du måste notera namn och golf-id vid betalningen. När inbetalningen är gjord till klubbens postgiro 46240-8 eller bankgiro 396-3428 registrerar vi dig direkt. Vid behov kan du också dela upp betalningen på två tillfällen, men glöm inte notera detta vid inbetalningstillfället. Har du frågor om medlemskapet, skicka ett mail till klubbens ordförande

ANMÄLNINGSFORMULÄR