Nyheter

2022 > 02

Härmed kallar vi till Vårårsmöte den 4 april kl 19.00 i Vattholmaskolans matsal.

 

Kallelsen skall enligt stadgarna vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan mötet. Vi förlänger motionstiden med en vecka till den 14 mars.


Rösträtt på mötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Anmäl din närvaro senast den 25/3 till info@wattholmagk.se så vi kan planera fikainköp.

Välkomna!
Styrelsen i Wattholma GK.

Läs hela inlägget »

2022 > 02

Härmed kallar vi till Vårårsmöte den 4 april kl 19.00 i Vattholmaskolans matsal.

 

Kallelsen skall enligt stadgarna vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan mötet. Vi förlänger motionstiden med en vecka till den 14 mars.


Rösträtt på mötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Anmäl din närvaro senast den 25/3 till info@wattholmagk.se så vi kan planera fikainköp.

Välkomna!
Styrelsen i Wattholma GK.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv