LOKALA REGLER 2018

1. Vattenhinder (Regel 26)
Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret. 
2. Onormala markförhållanden och mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
Skador i bunker förorsakade av regn eller bevattningsanläggning betraktas som MUA.
3. Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. 
4. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Grön-vita plattor (nybörjartee), avståndsmarkeringar samt röda och gula plattor som används som vattenhinder markering är oflyttbara hindrande föremål. Unga träd med stödpinne betraktas som oflyttbart hindrande föremål.
Vägar vilkas ytor och sidor inte är belagda betraktas som oflyttbart hindrande föremål.
5. Organisk del av banan (Regel 13-1)
Ledningsstolpar på hål 4, 8 och 9 räknas som en organisk del av banan. 
6. Boll träffar kraftledning (Regel 20-5)
Om en boll träffar kraftledningstrådar på hål 4,8 och 9 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades.  Regel 20-5 är tillämplig.
7. Boll på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 förändras enligt: När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkören oavsiktligt flyttas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning. Bollen eller bollmarkören måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. 
Denna lokala regel gäller endast när spelarens boll eller bollmarkör ligger på green och förflyttningen är oavsiktlig.
Notering: Om det är konstaterat att spelarens boll på green flyttats av vind, vatten eller annan naturlig orsak ska bollen spelas från sitt nya läge. En bollmarkör som flyttats av samma orsak ska återplaceras.
8. Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare om inget annat anges för en specifik tävling. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare eller annan multifunktionell apparat (t.ex. smartphone) för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.
9. Plikt för brott mot lokal regel:
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

LOKALA BESTÄMMELSER

Nedslagsmärken ska repareras innan greenen lämnas.
Uppslagen torvs skall återplaceras.
Inga vagnar på tee eller foregreen.
Gå inte med vagn mellan green och greenbunker.
Kratta alltid bunkern.
Bunkerkrattor ska ligga i bunkern.
Banpersonal i arbete har alltid företräde på banan.
Ropa "fore" vid minsta risk.
Beträd ej frostiga greener.