NYTT KLUBBHUS

Sedan två år tillbaka har vi planerat ett nytt klubbhus. Med stor hjälp från medlemmar i klubben har vi fått fram ritningar på ett mindre klubbhus som skulle förbättra servicen för alla gäster och medlemmar, men framförallt för våra juniorer.

Här kan vi skapa en samlingspunkt som förlänger säsongen, då det blir lättare hålla inomhusaktiviteter, såsom utbildning och möten. Klubbhuset kommer innehålla nödvändiga ytor och vara helt funktionsanpassat. Här kommer finnas hcp-toalett, mindre kök, samlingsrum, en mindre yta för reception med intilliggande kontorsyta. I samma byggnad men med egna ingångar finns omklädningsrum för damer och herrar med dusch. Dessutom kommer det finnas ett förråd som kan användas för material med plats för två golfbilar. Längs östra sidan finns ett stort taktäckt trädäck, med utsikt mot puttinggreen.

Placeringen för huset blir längs med parkeringens östra kant, där man idag går in mot 1:a tee och puttinggreen

HÄNDELSER

11 december 2015  Ett första möte med "Nya klubbhuskommittén" bestående av Wilhelm von Essen, Thomas Lövgren och Björn Hanberg äger rum. 
11 april
2016
Statens fastighetsverk ger tillstånd till WGK att söka bygglov för att bygga nytt klubbhus.
1 augusti
2016
Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden bedömmer att inkommen ansökan om lov är fullständig.
14 oktober 2016 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av klubbhus.
Oktober    
2017
Ansökan om stöd för byggnationen inskickad till Allmänna Arvsfonden
December 2017 Ansökan om stöd för byggnationen inskickad till Upplands Idrottsförbud
6 december
2017
Ansökan till Allmäna Arvsfonden avslagen.
22 december 2017 Ansökan till Upplands Idrottsförbund avslagen pga av brist på medel under 2017. Ny ansökan under 2018 kommer att skickas in.
3 januari
2018
Ansökan om stöd för byggnation inskickad till Jordbruksverket
Planritning för det nya klubbhuset
Planritning för det nya klubbhuset
Fasadritningar för det nya klubbhuset
Fasadritningar för det nya klubbhuset