NYTT KLUBBHUS

Uppdatering om vårt Nya Klubbhus februari 2021.

 Beslut från Allmänna Arvsfonden.
 
Wattholma Golfklubb fick dessvärre den 18/2 ett negativt besked på vår bidragsansökan till Allmänna Arvsfonden. Vi uppfyllde inte kraven för att erhålla stöd ur Allmänna Arvsfonden till att bygga ett nytt Allaktivitetshus/Klubbhus.


Det innebär att vi genast övergår till plan B och börjar planera hur vi ska gå vidare för att bygga ett nytt Klubbhus.
Vi har börjat skissa på ett mindre nybygge med en något enklare standard, och med en prislapp som vi kan hantera med egna likvida medel.
 
 

Preliminär planlösning klubbhus