NYTT KLUBBHUS

Uppdatering om vårt Nya Klubbhus våren 2020.

 Klubben arbetar ihärdigt vidare med att vi skall bygga ett nytt Klubbhus. Det har hänt en hel del sedan vi erhållit avslag från Allmänna Arvsfonden.
Här kommer en kort resumé av det aktuella dagsläget.
·         Ny och en mer anpassad planritning har utarbetats, se nedan
·         Kontakt har förts med aktuella intressenter som vill/kan utnyttja vårt Klubbhus under de tider som golfklubben            inte behöver ytorna.
·         Fördjupat samarbete med RF-SISU Uppsala ang. ny ansökan till Allmänna Arvsfonden
·         Ny offertförfrågan utsänd till byggnadsfirma.
·         Möten med intresserade medlemmar/sponsorer har inletts för byggnation av Klubbhus i egen regi.

Nya plan o fasadritningar visas nedan.

Fasadritningar för det nya klubbhuset
Fasadritningar för det nya klubbhuset
Planritning för det nya klubbhuset
Planritning för det nya klubbhuset