Matchstege
Så, nu är det dags att vi kör igång.  

Singel stegen: Spelformen är matchspel, utifrån spelhandicap = Antal slag man har på banan utifrån slope.

Skillnaden i hcp mellan spelarna motsvarar sedan vilka hål, spelaren med högre hcp har slag på.Ex. Skiljer 6 slag i hcp, har spelaren med högre hcp slag på banans 6 svåraste hål.  Därefter spelas vanligt matchspel.

Fouresome stegen:  Spelformen är Fouresome, utifrån lagets spelhandicap.
Detta beräknas enligt:Vardera spelare multiplicerar sin spelhandicap med 0,5. Resultaten av dessa 2 handicap adderas inklusive decimaler. Summan avrundas till jämnt heltal, vilket blir lagets spelhandicap. Därefter spelas vanlig fouresome, d.v.s. att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.

Ytterligare regler finns att läsa på https://golf.se/for-spelaren/spela-golf/spel--och-tavlingsformer/

Tävlingsavgift är 100:- / deltagare oavsett kategori, exklusive eventuell greenfee, vilken betalas in receptionen i anslutning till spel av första rundan.  

Jag är viss om alla kommer att komma överens om tidpunkter för spel, men vid tvist gäller att, den spelare eller lag, I matchen, som har lägst handicap ansvarar för att bjuda in till matchen.  Om motståndaren tackar nej 3 ggr tillfaller segern den som bjudit in.

Efter spelad match skickas resultatet in till mig, så uppdaterar jag och skickar ut uppdateringar löpande.

Om jag inte fått något resultat till dagen efter, så lottas matchen.