Elstolpar och ledningar på golfbanan

Vi vill upplysa er om att Upplands Energi har påbörjat arbetet med att plocka ner stolpar och elledningar ute på golfbanan den här veckan.
Så om ni är ute och promenerar och ser elledningar på marken så är allt i sin ordning.

BIld av Albrecht Fietz från Pixabay