Wattholma Golfklubb arbetar för 0-visionens mål att ingen skall dödas eller skadas i svårt i trafiken. Genom följande trafiksäkerhetspolicy ger vi vår avsiktsförklaring för hur vi bidrar till trafiksäkerhetsarbetet.


Wattholma Golfklubb
bidrar till en säkrare trafik genom följande trafiksäkerhetspolicy som omfattar alla våra verksamheter inom föreningen. Då verksamheten kan innebär transporter av barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att resorna görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt. En policy ger tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet olyckor minimeras.

Policyn gäller vid

– egna resor utförda av aktiva, ledare och anställda till och från alla aktiviteter som ingår i vår föreningsverksamhet, samt
– köpta/upphandlade resor utförda av andra för föreningens räkning.


Policyn gäller:

Hastighet
 – 
resorna skall genomföras på ett trafiksäkert sätt, vilket betyder anpassning till rådande hastighetsbestämmelser och i övrigt gällande trafikregler,
– hastigheten skall anpassas till väglaget,
– eftersträva att föraren är erfaren av framförandet av aktuell fordonstyp,
– avresa ska ske i god tid före planerad aktivitet för att undvika stress.

Nykterhet och drogfrihet
 förare ska vara nykter och drogfri,
– i övrigt gäller föreningens handlingsplan mot droger.

Användning av skyddssystem
– 
förare och passagerare skall använda bälte, vilket betyder att även bussar skall hatillgång till bälte på samtliga platser,
– fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning, ha väl godkända däck och ha hög säkerhetsstandard enligt Euro Ncap.