Klubbkänsla
Vi värnar om en klubbkänsla där alla känner sig välkomna och delaktiga, vilket skapar grundstommen för den ideella föreningen.
Vi sätter individens frihet att tillhöra klubben framför de ekonomiska drivkrafterna med tvingande medlemskap i form av insatser och spelrätter.

Respekt/Bemötande
Vi bemöter varandra med respekt och med lyhördhet för varandras tankar, idéer och åsikter, oavsett ålder, kön, etnicitet och golfkunnande.
Alla är viktiga, alla är värda lika mycket uppmärksamhet.

Glädje/Gemenskap
Att spela golf på Wattholma GK ska upplevas som glädjefyllt och roligt. Social gemenskap, trivsel och glädje ska prägla verksamheten både på och utanför banan.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att gemenskapen, trivseln och glädjen bibehålls och vidareutvecklas.

Trygghet
Trygghet innebär att alla i Wattholma GK känner att de är respekterade och uppskattade.
Barn och ungdom ska känna sig trygga och sedda i mötet med golfen och dess utövare.

Rent spel
Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på golfbanan som utanför.