Vårt huvudmål bör vara att erbjuda ett alternativ till drogerna: En frisk och sund människa i en omgivning präglad av god kamratanda och meningsfulla aktiviteter behöver inte droga sig!

Handlingsplan mot droger och alkohol:

Med droger avses alla typer av dopingpreparat, narkotiska preparat och alkohol.

Alla i föreningen bör sträva efter en öppen attityd till detta område, så att vi kan samtala om problemet och stödja personer som är i, eller på väg in i ett beroende.
En förbjudande och fördömande attityd skrämmer bara bort de som behöver gemenskapen mest.
Kännedom om ett aktivt spridande av droger bör bemötas av kraftfulla motåtgärder. Det finns stora pengar i droger och särskilt ungdomar kan vara lättledda och luras in i ett beroende.

Vår strävan skall vara att alla i föreningen är medvetna om både de lockande verkningar droger ger, och de förödande konsekvenser ett missbruk får.
Särskild uppmärksamhet på vanebildande och beroendeframkallande egenskaper hos samtliga droger, som oftast leder till ett tämligen oskyldigt bruk eller “bara prova”. Leder till ett ökat behov.
 

Åtgärder för att uppnå detta:

– Alla tränare/ledare skall beredas tillgång till informativt material.
På föreningskansliet förvaras informationsmaterial under ordnade former så att det är lättillgängligt och aktuellt.

– Kurser/informationsträffar anordnas.
Information om lämpliga kurser/informationsträffar skall nå till alla målgrupper via kansliet.
En person tilldelas särskilt ansvar att bevaka detta område.

 – För att verka som tränare/ledare ställs krav på att föregå som ett gott exempel.

 – Information till aktiva deltagare ingår som en planerad del i verksamheten.
Information anpassas till respektive grupp så att ämnet blir intressant och ej  “uttjatat”.