Utan kommittéer fungerar inte den ideella förreningen. För mer information, klicka på respektive kommitté.

Marknadskommitté
Kontakt:
Thomas Löfgren
Tel: 070 – 340 06 24
Epost: marknad@wattholmagk.se

Seniorkommitté
Kontakt:
Anders Lind
Tel:076-016 87 50
Epost: senior@wattholmagk.se

Fastighetskommitté
Kontakt:
Börje Sagbrant
Tel: 070-346 81 57
Epost: borje.sagbrant@gmail.com

Tävlingskommitté
Kontakt:
Per Mattsson
Tel:  073-321 19 20
Epost: tavling@wattholmagk.se

Juniorkommitté
Kontakt:
Niklas Presthus
Tel: 
Epost: ungdom@wattholmagk.se

Damkommitté
Kontakt:
Agneta Andersson
Tel:070 – 376 63 10
Epost: agneta.a.storvreta@gmail.com

Handicapkommitté
Kontakt:
Anders Strand
Tel: 0768-50 06 66
Epost: anders@wattholmagk.se

Herrkommitté
Kontakt:
Anders Wiberg
Tel: 
Epost: herrar@wattholmagk.se

Bankommitté
Kontakt:
Stefan Lindman
Tel: 070-748 86 76
Epost: