Wattholma golfklubb

Wattholma golfklubb bildades 2009-01-15, och har en underbar 18-hålsbana som funnits sedan 1998. Tidigare klubbar på banan var Salsta GK och Salsta-Veckholm GK. Klubben fick 2009 provmedlemskap i Svenska Golfförbundet. Från och med 2012 är klubben tillsvidaremedlem i SGF.  Av detta kommer också att klubbens övergripande målsättning är förankrad i Svenska Golfförbundets överordnade mål.

När vi bildades 2009 var målsättningen att skapa en ideell förening med ambition att bli en golfklubb med god ekonomi där vi kan erbjuda våra medlemmar och gäster god service, en 18-håls golfbana av hög kvalitet och välordnade övningsområden. Klubbandan skall präglas av den ideella föreningens öppenhet, enkelhet och gott kamratskap. Medlemmar förväntas bidra till att greenfeespelare och andra gäster mottas på ett positivt sätt. Under de år vi funnits har medlemsantalet stadigt ökat, greenfeegästerna ökat i antal och ekonomin allttid varit god.

Vi tog över en oslipad diamant som hade och fortfarande har stor potentialer för att bli en fantastisk golfbana som ständigt utvecklas. De första åren satsades all frivillig kraft på banans fysiska underhåll, allt för att golfspelarens skulle få en bra bana. Greener lades om, vattenhinder grävdes ur, bunkrar öppnades upp och i vissa fall lades igen. Ett fantastiskt gäng ”gubbar” såg till att detta kunde utföras. Med andra ord är nu förutsättningarna för kommande framtida verksamhet grundlagd. Detta har visat sig i att vi fått förtroendet att arrangera en rad olika tävlingar inom distriktet. Dessutom känner vi att vi varit på rätt väg, efter en stor mängd positiva omdömen av banans kvalité. Självklart fortsätter vi med underhåll av banan, samtidigt som vi ser framåt och riktar fokus mot medlemmarna och besökarnas övriga önskemål.