Överenskommelser och samarbeten

Fritt spel för juniorer
’Distriktets samtliga klubbar erbjuder under säsongen 2023  juniorer t.o.m. 21 år  (födda 2002 eller senare) som är medlemmar i distrikts klubbar fritt spel under vardagar.
Tidbokning och registrering i GIT krävs minst 24 timmar innan spel.
Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna

Halv greenfee vid förbundstävlingar
När en klubb arrangerar tävlingar stängs anläggningen för medlemmarnas spel. Detta påverkar många klubbars vilja och möjligheter att åta sig de för golfidrotten så viktiga scratchtävlingarna –  såväl förbundstävlingar som andra.
Klubbarna i Uppland värnar golfen som tävlingsidrott och erbjuder därför halv greenfee till medlemmar i uppländska golfklubbar, vars hemmabana är avstängd för scratchtävling.
Tävlingarna ska ingå i UGFs tävlingsprogram och vara markerade med *.
Obs att distriktets seriespel ej ingår.
Samtliga klubbar inom UGF ingår i detta samarbete.

Rabatterad vardagsgreenfee
Deltagande i överenskommelsen bygger på frivillighet. En överenskommelse träffas mellan de klubbar som anmält att de vill vara med.
Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee. Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. 

Med andra klubbar
Örbyhus Golfklubb 

Fullvärdiga medlemmar( ej greenfeemedlem) i respektive klubb spelar för halv ordinarie greenfee på den andres bana.
Gäller både vardag och helg.
Dessutom har respektive medlem möjlighet att spela alla tävlingar på den andres bana.
För detta betalar man 100 kr i tävlingsgreenfee samt ordinarie tävlingsavgift.

Johannesbergs Golfklubb
För Wattholmas fullvärdiga medlemmar (ej greenfeemedlem) gäller halv ord. greenfee på Johannesbergs Golf på Måndag – Torsdag, under hela säsongen.

Indoor Golf
Vår klubb är Partner till Indoor Golf Group med 19 anläggningar i Sverige. Det innebär bland annat att du som medlem hos oss får rabatt på spel hos dem och deras medlemskap och kan träna inomhus i vinter från 150Kr/h, drop-in och i mån av plats.

Läs mer och hitta ditt närmaste center här;
https://indoorgolfgroup.se/medlemskap/