Överenskommelser och samarbeten

Fritt spel för juniorer
‘Distriktets samtliga klubbar erbjuder under säsongen 2024  juniorer som är fullt betalande medlemmar i distriktets klubbar fritt spel under helgfria vardagar.
Junior är en spelare enligt Spel- och tävlingshandboken 2023 som under innevarande kalenderår högst fyller 21 år.
Tidbokning och registrering i GIT krävs minst 24 timmar innan spel.
Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna.
Beslut som togs på Golftinget 2023 med justeringar kring Juniorspelet där följande ska gälla.

  • Avser alla aktiva juniorer för spel måndag till fredag
  • Golfklubbarna lägger själva in eventuella begränsningar i tid eller banor.
  • Omfattar juniorer med fullt medlemskap
  • Uppgifter om de aktiva juniorerna läggs in på “Cardskippper”

 

Halv greenfee vid förbundstävlingar
När en klubb arrangerar tävlingar stängs anläggningen för medlemmarnas spel. Detta påverkar många klubbars vilja och möjligheter att åta sig de för golfidrotten så viktiga scratchtävlingarna –  såväl förbundstävlingar som andra.
Klubbarna i Uppland värnar golfen som tävlingsidrott och erbjuder därför halv greenfee till medlemmar i uppländska golfklubbar, vars hemmabana är avstängd för scratchtävling.
Tävlingarna ska ingå i UGFs tävlingsprogram och vara markerade med *.
Obs att distriktets seriespel ej ingår.
Samtliga klubbar inom UGF ingår i detta samarbete.

Rabatterad vardagsgreenfee
Deltagande i överenskommelsen bygger på frivillighet. En överenskommelse träffas mellan de klubbar som anmält att de vill vara med.
Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee. Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. 

Med andra klubbar
Örbyhus Golfklubb 

Fullvärdiga medlemmar( ej greenfeemedlem) i respektive klubb spelar för halv ordinarie greenfee på den andres bana.
Gäller både vardag och helg.
Dessutom har respektive medlem möjlighet att spela alla tävlingar på den andres bana.
För detta betalar man 250 kr i tävlingsgreenfee samt ordinarie tävlingsavgift.

Johannesbergs Golfklubb
För Wattholmas fullvärdiga medlemmar (ej greenfeemedlem) gäller halv ord. greenfee på Johannesbergs Golf på helgfri vardag under hela säsongen.

Sala GK
Sala GK och Wattholma GK har gjort följande överenskommelse med syftet att öka värdet av deras respektive fullvärdiga medlemmar.

Under perioden 1/5 till 31/10 2024 har fullvärdiga medlemmar rätt att spela på varandras 18-hålsbana till priset halv ordinarie greenfee.
 – Spel får ske på vardagar samt helger men då gäller start från kl 13.00
 – Respektive klubbs ordinarie regler för bokning av speltider gäller
 – Gäller enbart följande medlemskategorier
Salas fullvärdiga medlemmar
Wattholmas fullvärdiga medlemmar
Juniormedlemmar i respektive klubb som medföljer ovan medlem.
Ordinarie tävlingsgreenfee gäller.

Indoor Golf
Vår klubb är Partner till Indoor Golf Group med 19 anläggningar i Sverige. Det innebär bland annat att du som medlem hos oss får rabatt på spel hos dem och deras medlemskap och kan träna inomhus i vinter från 150Kr/h, drop-in och i mån av plats.

Läs mer och hitta ditt närmaste center här;
https://indoorgolfgroup.se/medlemskap/