Ett steg mot en miljövänligare anläggning

Nu är 57 solelpaneler monterade på klubbhuset.

Beräknad årlig produktion ca: 18 125 kWh.
Produktionen är beräknad utifrån solcellsanläggningens geografiska position och är baserad på snö och skuggfria solceller samt, enligt SMHI, genomsnittlig soltillgänglighet. Produktionen bör betraktas som uppskattningar för givna antaganden och årliga och lokala variationer kan förekomma.