Får du inte mail

Kommer inte mail från klubben eller Svenska Golfförbundet fram till dig som dom ska ?

Kontrollera så att de inte hamnar i din skräppostmapp och gör justering så att avsändaradresserna anses som så kallade “säkra adresser” vilket förhindrar att sådana mail hamnar bland skräpposten.