Villkor för att hyra och framföra golfbil

  • Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning frå 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter.
  • Beträffande alkohol gäller samma regler som vid bilkörning.
  • Körning är endast tillåten på fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan hålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområde. Körning på allmän väg är ej tillåtet.
  • Hyrestagaren skriver under ett avtal i receptionen innan utlämning av nyckel och då ev läkarbevis ska uppvisas.
  • Nyckel återlämnas efter avslutad runda i reception eller anvisad plats.
  • Ev. skador på fordonet ska anmälas omedelbart.