Kallelse höstårsmöte

Som äger rum torsdag 30/11 kl 19.00 i klubbhuset.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 30/10.
Handlingar för mötet publiceras senast den 16/11.
Skriv in datumet i din kalender redan nu.