Kallelse till vårårsmöte

Välkommen till årsmöte för Wattholma GK den 15/4 kl 19.00 i klubbhuset.
Motioner till mötet ska ha inkommit till golfklubben via e-post info@wattholmagk.se senast den18/3.

Anmäl gärna att du kommer till info@wattholmagk.se så vi vet att fikat räcker.
Välkommen
Björn Hanberg
Ordförande, Wattholma GK