Träna med Yngve

Känner du att du är lite ringrostig och behöver hjälp att fixa till någon del av ditt spel kan du nu boka in tid med Yngve. Planerade gruppträningar i olika nivåer hittar du på https://www.wattholmagk.se/yngve/.

Givetvis kan du även boka enskild träning med Yngve men då ska du ringa 070-8584011 för att boka tid.