Vägverket bygger om bro

Bron längs väg 703 ska repareras och vi börjar arbetet den 3 juli. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt måste vi stänga bron för all trafik under tiden vi arbetar. Arbetet väntas ta tre veckor.

Nuläge

Vi inleder arbetet måndag 3 juli och väntas vara klara i slutet på juli.

Om projektet

Bron över Fyrisån behöver rustas upp. Vi genomför reparationer med jämna mellanrum för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den.

Uppe på bron kommer vi att byta det så kallade tätskiktet. Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen som skyddar den bärande konstruktionen från inträngande vatten och salt. Sedan kommer vi att lägga ny asfalt på bron. Vi ska även reparera sprickor som finns i brons konstruktion. Vi räknar med att vara klara den 23 juli.

Bron stängs av för trafik

För att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt behöver vi stänga bron för trafik under tiden vi arbetar. Vi hänvisar dig till alternativa vägar. Du kan se en karta över den omledningsväg som finns.

Texter och bild hämtade från Trafikverkets hemsida