Kommittéer

Kommittéer

Damkommitté

Ordförande Vakant

Kontakt: Siv Örarbäck,
Tel: 018-350562
Mail: sporarback @ hotmail.com

Tävlingskommitté
Bo Stridh

Ordförande

Tel: 070-3022457
Mail: tavling @ wattholmagk.se

Handicapkommitté
Anders Strand
Ordförande

Tel: 0768 - 500666
Mail: anders @ wattholmagk.se

Herrkommitté
Magnus Cederberg

Ordförande

Tel.: 072-563 05 20
Mail: magnuscederberg @ telia.com

Bankommitté
Pelle Ericson

Ordförande

Tel.: 070-8248234
Mail: per.ericson @ uppsalavatten.se

Seniorkommitté
Sölve Westin

Ordförande

Tel.: 076-8689144
Tel : 018-501084

Marknadskommitté
Wilhelm von Essen

Ordförande

Tel.: 070-8805710
Mail: marknad @ wattholmagk.se

Ungdomskommitté
Hampus Melin
Ordförande

Tel: 072-5218695
Mail: ungdom@wattholmagk.se

Fastighetskommitté
Börje Sagbrant

Ordförande

Tel: 070-3468157
Mail: borje.sagbrant @ ncc.se