Kallelse till Vårårsmöte

Vårmötet äger rum den 24 april 2023, kl 19.00 i klubbhuset.Förutom den sedvanliga agendan kommer vi också att behandla ett förslag från styrelsen gällande nya mallstadgar framtagna av Svenska Golfförbundet. Anmäl ditt deltagande till info@wattholmagk.se senast den 19 april så vi kan förbereda fika. Dagordning vårmöte:

Ett stort tack till Stefan Strandhsand och företaget Boxon!

Juniorerna i Wattholma GK  har fått 5000.- i bidrag från företaget Boxon, där vår medlem Stefan Strandhsand arbetar och har sökt bidraget för våra juniorer. Pengarna är öronmärkta att användas till vårt gamla Klubbhus som skall anpassa till Juniorernas egna samlingsplats. BIld av ElasticComputeFarm från Pixabay